Представяне на трите тома от романа ми в Българската екзархия в Истанбул!

След службата в неделя на 04.06.2017 ще представя трите тома от романа ми „Боже, защо господ лъже?“, „Аллах, милост нямаш ли?“ и „Любиш ли, ти Бог си!“. Романа ми описва мъдростта, традициите, обичаите и бита на нашите предци, преплетени в любовни сюжети с много история, митове, легенди и най- вече с различност!
Отправям поканата си към Българската общност в Истанбул и към всеки носещ в себе си частица от закодираните в него – мъдрост, доброта, заедност и любов – завищани ни от предците ни били те християни, мюсюлмани, юдеи, дьонмета, марани, дервиши, казълбаши, торбеши, богомили, бешикташи!
Благодаря на настоятелството на Българската екзархия, дипломатите и консулският отдел! Сбъдвате мечтата ми!